Bioparafin

100 % Fornybar energi

BioParafin erstatter fossil parafin i de fleste typer kaminer og brennere som i dag bruker fossil parafin. Dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg for boligvarme i tiden fremover.

Det kreves ingen store endringer i ditt eksisterende anlegg. Det er også en fordel å bruke opp så mye som mulig av fossil parafin før en bytter til bioparafin.

Ta kontakt med en tekniker og gjør anlegget klart for bioparafin:

  • Regulator bør gi litt mer olje enn tidligere
  • Bioparafin brenner dårlig på "tomgang", du bør skur opp regulatoren ett hakk mer en du pleier. 
  • Sett parafinkamin på "full gass" en gang i uken.
  • Skifte pakninger

Løssalg - kannesalg BioParafin

Hos oss kan du kjøpe BioParafin direkte til egne kanner/fat. Det er bare å komme innom våre lokale i Østre Aker vei 209. Vi deler lokaler med Kampen Saga antirust as. Literpris kr 30,00 inkl mva.