Bioparafin

100 % Fornybar energi

BioParafin erstatter fossil parafin i alle typer kaminer og brennere som i dag bruker fossil parafin. Dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg for boligvarme i tiden fremover, også etter 2020.

Det kreves ingen store endringer i ditt eksisterende anlegg. Vi anbefaler imidlertid at alle pakninger på anlegget blir kontrollert for å sikre seg mot lekkasje. Dette fordi BioParafin har en lavere viskositet enn fossil parafin og det kan derfor lettere forekomme en lekkasje hvis pakninger er gamle og tørre. Det er også en fordel å bruke opp så mye som mulig av fossil parafin før en bytter til bioparafin.

Løssalg - kannesalg BioParafin

Hos oss kan du kjøpe BioParafin direkte til egne kanner/fat. Det er bare å komme innom våre lokale i Østre Aker vei 209. Vi deler lokaler med Kampen Saga antirust as. Literpris kr 20,00 inkl mva.