Bioparafin

100 % Fornybar energi

BioParafin erstatter fossil parafin i alle typer kaminer og brennere som i dag bruker fossil parafin. Dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg for boligvarme i tiden fremover, også etter 2020.

Det kreves ingen endringer i ditt eksisterende anlegg. Det er bare å fylle etter med BioParafin. Vi anbefaler imidlertid at alle pakninger på anlegget blir kontrollert for å sikre seg mot lekkasje. Dette fordi BioParafin har en lavere viskositet enn fossil parafin og det kan derfor lettere forekomme en lekkasje hvis pakninger er gamle og tørre.

Løssalg - kannesalg BioParafin

Hos oss kan du kjøpe BioParafin direkte til egne kanner/fat. Det er bare å komme innom våre lokale i Østre Aker vei 209. Vi deler lokaler med Kampen Saga antirust as. Literpris kr 20,00 inkl mva.