Biofyringsolje (100 % Fornybar energi)

Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i de aller fleste typer oljebrennere og dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg

for boligvarme i tiden fremover, også etter 2020. For å kunne bytte over til biofyringsolje kreves det som oftest kun en liten justering av brenneren. Denne prosessen kaller vi en konvertering.

Flere fordeler med biofyringsolje: 100 % fornybar CO2 100 % reduksjon av svovel 100 % reduskjon av aromater 30 % reduksjon av NOx Hva er biofyringsolje?

Vi skiller gjerne mellom to typer biofyringsoljer. 1. og 2. generasjon.

RME / FAME - (1. generasjon)

Er basert på resirkulerte biologiske oljer, dette kan være fisk, planter eller animalske kilder. Dette er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddelindustri, olje fra fettutskillere og forurenset bioolje, som er uegnet til matbruk. Det belaster derfor ikke landbruksarealer eller legger press på regnskogsområder. Vi benytter en olje som er basert på raps (RME) som er den oljen som gir best kuldeegenskaper og er mest benyttet i Europa. Produktet heter BioCaleo og produserers i Fredrikstad. Produktet kan lagres i 2 år og er produktet vi anbefaler for fyring.

HVO - (2. generasjon)

Hydrogenert Vegetablisk Olje, kan være basert på samme råvarer som FAME, dvs fornybare plante- og dyrerester, men produksjonsprosessen er helt forskjellig. Derfor har HVO helt andre egenskaper enn FAME. HVO er tilnærmet lik fossil diesel i kjemisk sammensetning og kan derfor helt eller delvis brukes som erstatning for diesel og fyringsolje. Fordelen med HVO er man ikke trenger noen form for konvertering, og produktet kan lagres opp mot 20 år. Produktet er en del dyrere pr liter enn 1. generasjon. 

 

Hvordan kan jeg benytte biofyringsolje?

Det første som må gjøres er å avtale tid med en tekniker som kan ta en befaring på nåværende fyringsanlegg.

 

Vi anbefaler at du kontakter Kallåk Energi Service på tlf.: 907 22 415 eller Stig Andersen Fyringsservice 906 85 793. Deretter vil det bli utarbeidet et kostnadsoverslag på hva en konvertering vil koste. 

 

Det som stort sett må gjøres er en liten endring av fyren, samt mulig rens av tanken. Ønsker du å konvertere til biofyringsolje eller bare ønsker en befaring, ta gjerne kontakt med oss.

 

Linker: Les mer på www.beholdoljefyren.no

En snill oljefyr
Familie på Disen byttet fra fossilolje til biofyringsolje