Biofyringsolje (100 % Fornybar energi)

 

BioCaleo (FAME-B100) (1. generasjon - EN14214)

BioCaleo er basert på raps (RME) som er den oljen som gir best kuldeegenskaper og er mest benyttet i Europa. Oljen er sertifisert som tilsier at produksjonen ikke går på bekostning av områder benyttet til matproduksjon. Produktet BioCaleo produserers i Fredrikstad. Produktet kan lagres i 2 år. Her er det større krav til fyringsanlegget. Det må ofte en konvertering til før dette fungerer optimalt. Ta kontakt med en fyringstekniker før overgang til BioCaleo.

HVO (2. generasjon)

Hydrogenert Vegetablisk Olje, kan være basert på samme råvarer som FAME, dvs fornybare plante- og dyrerester, men produksjonsprosessen er helt forskjellig. Derfor har HVO helt andre egenskaper enn FAME. HVO er tilnærmet lik fossil diesel i kjemisk sammensetning og kan derfor helt eller delvis brukes som erstatning for diesel og fyringsolje. Fordelen med HVO er man ikke trenger noen form for konvertering, og produktet kan lagres opp mot 20 år. Produktet er en del dyrere pr liter enn 1. generasjon, men skal gi noe mer effekt pr liter. HVO selges som farget eller blankt produkt. Blankt benyttes til drivstoff og vil derfor ha en høyere pris pga flere avgifter. Farget benyttes til fyring.

 

NB! Overgang til annet produkt:

Ved overgang fra et produkt til et annet, bør man rense tanken. Dette er spesielt viktig ved overgang fra 1. generasjon til 2. generasjon. Denne kombinasjonen med urenheter i tanken kan gi problemer senere.