Dronningen marina (KNS - Bygdøy)

dieseltank marina dronningen

Dronningen Marina ligger på området til KNS. Se kart under

Drivstoffstasjonen er åpen 24/7 og tar vanlig bankkort, Visa og Mastercard.

Samtidig som vi skal levere til svært hyggelig pris, vil vi også kun levere vår beste kvalitet Farget Diesel Optimal (EN590).

 

Farget diesel Optimal

Dette er en farget diesel med additiv BG 227 DFC (Brukt av Redningsselskapet) som gir bedre egenskaper som:

  • Forbedrer forbrenning og motoreffekt
  • Gjenoppretter opprinnelig drivstofforbruk
  • Beskytter mot rust og korrosjon
  • Forhindrer dannelse av avleiringer
  • Stabiliserer drivstoff og forhindrer dieseldyr
  • Forebygger slitasje grunnet økt smøreevne
  • Renser hele drivstoffsystemet og reduserer skadelig utslipp

Kvalitetsikring

I et ledd for å sikre at kvaliteten på vårt drivstoff er av topp kvalitet, tar vi tester av dieselen fra pumpen og sender dette inn til et tredjeparts laboratorium. Her sjekkes dieselen for vann og mikrober (dieseldyr) og kontrolleres at den tilfredsstiller EN590 spesifikasjonen.

01.05.2020 - Godkjent av rendiesel.no

04.07.2018 - Godkjent prøve